Arenguprogramm

Perioodil 06.10.2017-05.04.2019 ja 05.11.2019-30.04.2021 viiakse TNC-Components OÜ-s Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ettevõtte arenguprogrammi

Perioodil 06.10.2017-05.04.2019 ja 05.11.2019-30.04.2021 viiakse TNC-Components OÜ-s Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ettevõtte arenguprogrammi

Projekt on suunatud 2017-2022 arenguprogrammi eesmärkide saavutamisele ja seostub arenguprogrammi esimeste sammude elluviimisega. Strateegilise arengukava elluviimisel keskendutakse kuue valdkonnaga seonduvatele võtmetegevustele, mis on otseselt seotud arengut takistavate kitsaskohtade kõrvaldamisega:

1) tehase ja laopinna laiendamine – eelduste loomine ärimudeli muutmiseks ja kavandatavate mahtude teenindamiseks;

2) tehnoloogiliste eelduste loomine uute teenuste pakkumiseks ja uute turgude teenindamiseks;

3) uute kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste arendamine;

4) töökorralduse efektiivsuse tõstmine;

5) personali kvalifikatsiooni tõstmine;

6) turundusalase võimekuse kasvatamine uute turgude avamiseks ja uute kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste edukaks turule toomiseks.

Projekti kogumaksumus on 512 000,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 332 800,00 eurot ja toetus on maksimaalselt 179 200,00 eurot.

TNC-Components

Ettevõtte arenguprogramm

Teine etapp

Perioodil 05.11.2019-30.04.2021 viiakse TNC-Components OÜ-s Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ettevõtte arenguprogrammi.

Projekt saab tuge Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest. Projekti summa on 253000 eurot, toetuse summa on 88550 eurot.

Projekti eesmärgiks on ettevõtte arendus, sisemise töökorralduse efektiivsuse tõstmine, personali kvalifikatsiooni tõstmine ja toodete arendamine.

TNC-Components

Scroll to Top