+372 33 72830
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/1.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/2.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/032.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/05.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/06.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/07.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/010.jpg

Miljøerklæring

Vårt viktigste formål er å følge strengt alle miljøstandarder og – forskrifter samt selskapets egne miljøregulasjoner, samtidig som vi utvikler stadig våre produksjonsprosesser for å unngå eventuelle forurensninger.

Vi tenker miljøvennlig og velger svært nøye alle våre materialer og produktemballasjer.

I samarbeid med våre leverandører streber vi stadig mot trygt arbeidsmiljø og minst mulig miljøbelastning.

TNC-Components og våre leverandører av råvarer er i samsvar med ISO 9001, ISO 14001 standarden og er også blitt tilegnet FSC-sertifikat, for å ha oppfylt alle sikkerhetskravene for formaldehyd (E1, CARB 2).

Miljøvennligheten til TNC-Components ligger i følgende:

 • Nye og kraftige anlegg for luftbehandling.
 • Kostnadseffektiv produksjon med økonomisk materialforbruk og størst mulig gjenbruk.
 • Produksjon av høykvalitets varer med lang levetid.
 • Stadig miljørelatert opplæring av våre ansatte.
 • Forebygging av lekkasje av produksjonsrester i vassdrag, jord og luft.
 • Regulasjoner for behandling, bruk, lagring og avhending av miljøfarlige stoffer.
TNC-Components overvåker og vurderer svært nøye alle miljørelaterte faktorer og farer i alle produksjonsfaser og engasjerer både finansielle og menneskelige ressurser for å ta vare på miljøsikkerhet.