+372 33 72830
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/1.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/2.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/032.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/05.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/06.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/07.jpg
 • http://www.tnc.ee/files/.thumbs/slider_products/960/010.jpg

Keskkonnadeklaratsioon

Meie peamine eesmärk on järgida rangelt kõiki keskkonnastandardeid ja -seaduseid ning ettevõtte enda keskkonnaregulatsioone. Samal ajal arendame järjepidevalt tootmisprotsesse, vältimaks võimaliku reostuse teket.

Oleme loodussõbraliku mõtteviisiga ja valime kõiki oma materjale ning tootepakendeid väga hoolikalt.

Püüdleme koos oma tarnijatega pidevalt ohutu töökeskkonna tagamise ja minimaalse keskkonnamõju poole.

TNC-Components ja meie materjalide tarnijad vastavad ISO 9001 ja ISO 14001 standarditele ning meile on väljastatud FSC® C116274 sertifikaat. Kogu meie plaatmaterjal vastab klassile E1 (vajadusel CARB 2).

TNC-Components´i loodussõbralikkus avaldub järgnevas:

 • Kaasaegne ventilatsioonisüsteem tootmises
 • Kuluefektiivne tootmine ökonoomse materjalikulu ja maksimaalse taaskasutamise näol
 • Meie tooted on kvaliteetsed ja pikaealised
 • Pidev meeskonna koolitamine keskkonnaalastel teemadel
 • Tootmisjääkide lekkimise ennetamine veekogudesse, pinnasesse ja õhku
 • Keskkonnaohtlike ainete käitlemise, kasutamise, ladustamise ja hävitamise ohje

TNC- Components jälgib ja hindab kõigis oma tegevustes väga hoolikalt kõiki keskkonnaga seonduvaid tegureid ja ohtusid. Keskkonna eesmärkide saavutamise tagame vajalike inim- ja finantsressurssidega.